Kezdőlap

Stachó Lajos (Nagyvárad, 1920. máj. 4.Bp., 1982. dec. 20.): matematikus, a matematikai tudományok kandidátusa (1981). Egy.-i tanulmányait 1939-ben a Ferenc József Tudományegy. matematika-fizika szakán kezdte. Tanulmányait az 1942-43-as tanévben katonai szolgálat miatt kénytelen volt megszakítani. 1944 őszén újra behívták, és Németo.-ba vezényelték. Angol hadifogságból való hazatérése után a bp.-i egy. bölcsészkarára iratkozott be. 1948-ban bölcsészdoktori címet szerzett. Szept.-től a Battonyai Áll. Gimn.-ban tanított. Közben folytatta matematika-fizika szakos tanulmányait, diplomát 1949-ben kapott. Tanári működését Szentesen, majd Szegeden folytatta. 1954-től a szegedi József Attila Tudományegy. Gyakorló Gimn.-ának matematika szakvezető tanára. 1960-tól az egy. tanársegéde, majd adjunktusa. 1962-ben abszolválta a programozó matematikusszakot. 1962-63-ban az MTA Számítógépközpontjában, 1966-tól önálló programozóként – különböző bp.-i számítógépközpontokban-dolgozott. 1974-től szakmai szerk. a Számítástechnikai Oktató Központnál (SZÁMOK). 1976-tól 1980-ig számítástechnikai tanácsadó a Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetnél (SZÁMKI).– F. m. A programozás matematikai ABC-je (Bp., 1975).