Kezdőlap

Statileo János (?? , 1542. ápr. 8.): dalmát származású magyar főpap, diplomata. Előbb őrsi, majd budai prépost. 1521-ben II. Lajos Velencébe küldte, hogy segítséget kérjen a török ellen. A mohácsi csata után János kir. híve, aki 1536-ban kinevezte erdélyi püspökké. 1527-ben az I. Ferdinánddal folytatott sikertelen olmützi tárgyaláson János megbízottja. 1528-ban Francino.-ban járt, és ura nevében szövetséget kötött I. Ferenc franciakirállyal. Nagy része volt az 1538. febr. 24-i váradi béke megkötésében. – Irod. Sörös Pongrác: S. J. életrajza (A pannonhalmi szt. benedekrendi főisk. évkve, 1916).