Kezdőlap

Stefanics János (Nyágova, 1914. szept. 11.Bp., 1982. nov. 19.): orvos, sebész, egyetemi tanár, az orvostudományok kandidátusa (1963). Orvosi tanulmányait 1932-ben kezdte Debrecenben, két év múlva átiratkozott a bp.-i egy.-re, ahol 1938-ban kapta meg oklevelét. Munkáját az egy. Anatómiai Tájbonctani Intézetében kezdte meg. 1939-ben került az egy. II. sz. Sebészeti Klinikájára, amelyet akkor Bakay Lajos, majd Ádám Lajos és 1947-től Sebestyén Gyula vezetett. Műtővizsgát 1941-ben tett, 1945-től tanársegéd. Dolgozott az általános sebészet, az ortopédia és traumatológia, valamint az agysebészet területén. Sebestyén Gyula halála után megbízottként vezette az I. sz. Sebészeti Klinikát. 1954 őszétől egy évig a III. sz. Sebészeti Klinika mb. vezetője volt. Ezután Mosonmagyaróváron a Városi Tanács Kórházának sebész főorvosaként dolgozott. 1958 febr.-jától a II. sz. Sebészeti Klinika docense, és megbízottként ellátta a klinika vezetését. 1961 őszétől mint mb. tanszékvezető, 1964-től mint tanszékvezető egy.-i tanár a II. sz. Sebészeti Klinika ig.-ja. 1974-től haláláig a II. sz. Sebészeti Klinika vezetője. Alapvető klinikai tanulmányokat közölt a fekélybetegség, valamint a tápcsatorna különböző betegségeinek sebészetéről. Tudományos munkásságát közel 100 közlemény és ugyanennyi előadás fémjelzi. 1967-1970 között a Semmelweis Orvostudományi Egy. Általános Orvosi Karának dékánh.-e, 1970-1973 között dékánja. A Magy. Sebész Társ. vezetőségi tagja. 1975-től 1979-ig elnöke, számos m. és külföldi orvosi társ. tagja volt. – Irod. Nagy Lajos: Dr. S. J. (1914-1982) (Orv. Hetil., 1983. 124.).