Kezdőlap

Steier Lajos (Liptószentmiklós, 1885. márc. 2.? , 1938): publicista, történész. Néhány évig a bp.-i műegy. hallgatója, tanulmányait megszakítva újságíró pályára lépett. Publicisztikai munkássága mellett történelmi tanulmányokat folytatott, s főleg a szlovák-m. viszonnyal, az 1848 – 49-es évek addig kiadatlan bécsi levéltári anyagának feltárásával foglalkozott. – F. m. A tót kérdés (Liptószentmiklós, 1912); Beniczky Lajos bányavidéki kormánybiztos…visszaemlékezései és jelentései az 1848/49-iki szabadságharcról… (Bp., 1924); Görgey és Kossuth (Bp., 1924); Az 1849-iki trónfosztás (Bp., 1928); Haynau és Paskievics (I – II., Bp., é. n.).