Kezdőlap

Steinacker Gusztáv (Bécs, 1809. márc. 1.Buttstädt, Németo., 1877. jún. 7.): ev. lelkész, hittudós, író és fordító. Debrecenben felállította az első német nyelvű leánynevelő intézetet. 1851-től Hannoverben, 1854-től Weimarban és a szomszédos Buttstädt községben élt haláláig. Számos magyar és német nyelven írt, neveléstannal, egyházi kormányzattal foglalkozó munkája jelent meg. Sokat fordított németre Kisfaludy Sándortól és Jósika Miklóstól, lefordította Toldy Ferenc irodalomtörténetét is. – F. m. Harfentöne aus dem Ungarlande (Leipzig, 1835); A lányok neveléséről és tanításáról Magyarországban… (Buda, 1837, németül is); Tapasztalások és intések a nőnevelés mezején… (Fáy András előszavával, Pest, 1842); Női hivatás és társalkodástan (Pest, 1842); Die Reformation des XVI. Jahrhunderts im Lichte der Gegenwart (Weimar, 1857).