Kezdőlap

Steiner Gábor (Komárom, 1887. szept. 9.Buchenwald, 1942. okt. 8.): nyomdász, politikus. 1903 végén Komáromból Bp.-re ment, majd bejárta Cseho.-ot, Ausztriát, Németo.-ot és Svájcot. 1904-től tagja a nyomdász-szakszervezetnek. Hazatérte után 1906-ban bekapcsolódott az SZDP munkájába. A KMP megalakulása után az elsők között lépett be a pártba. A Tanácsköztársaság idején több felelős tisztséget töltött be, majd a Vörös Hadsereg tagjaként harcolt. A Tanácsköztársaság bukása után halálra ítélték, de sikerült megszöknie és Komáromnál Csehszlovákiába átmennie. Komáromban 1921-ben részt vett a kommunista párt szervezésében. 1929-ben tagja a csehszlovák kommunista párt Központi Bizottságának, parlamenti képviselő és szenátor. Leginkább a szlovákiai magyarok kérdései foglalkoztatták. Parlamenti felszólalásaiban erélyesen síkraszállt a nemzetiségi jogokért, a nemzeti egyenjogúságért. Röviddel a német megszállás után, 1939. márc. 30-án Prágában letartóztatták, Drezdába, Dachauba, majd Buchenwaldba került, ahonnan nem tért vissza. – Irod. S. G. Népszabadság (1967. 240. sz:).