Kezdőlap

Stipsics Alajos Manó (Székesfehérvár, ?Pest, 1815. szept. 17.): egyetemi tanár, könyvtárőr. Tanulmányai végeztével pozsonyi, majd budai gimn. tanár, 1800-ban az egy.-i könyvtár ig.-ja, 1802-ben az egy.-en a régészet és érmészet tanára, 1804-től neveléstani, görög s latin irodalmi előadásokat is tartott. Tagja volt a göttingeni tudós társaságnak és a jénai mineralógiai társaságnak. Régészeti és érmészeti cikkeket írt. – F. m. Historiae statuum hereditariorum monarchiae austriacae epitome (Pressburg, 1796); Mytholoqiae qraecae et romanae adumbratio (Pesthini, 1808); Arrhaeologia rituum graecorum enchiridion (Pesthini, 1808); Atchaeolagiae erituum et morum veteris Romae adumbratio (Pesthini, 1814).