Kezdőlap

Stock János Márton (Nagyszeben, 1742Nagyszeben, 1800, márc. 25.): festő és rajzoló. A bécsi ak.-n tanult. Pozsonyban Horányi Elek Memoria Hungarorum c. művéhez metszeteket, az Ungarisches Magazin részére rajzokat készített. 1786-tól Erdélyben dolgozott mint jelentős, rokokó ihletésű arcképfestő. Művei jó részét a nagyszebeni Brukarthal Múz. őrzi, melynek restaurátora is volt.