Kezdőlap

Stolmár László (Bp., 1894. ápr. 28.Bp., 1976. márc. 14.): pedagógus. A bp.-i Áll. Tanítóképző Intézetben tanítói oklevelet szerzett (1912), majd az akkor megnyílt Fővárosi Pedagógiai Szeminárium hallgatója (1913), utóbb gyakorlóisk.-jának osztályvezető tanítója volt. A bp.-i tudományegy.-en állattanból doktorált (1929). A Fővárosi Pedagógiai Szeminárium gyakorlóisk.-jának ig.-jává nevezték ki (1936), iskolafelügyelő (1940), utóbb a Fővárosi Pedagógiai Szeminárium ig.-ja (1943). 1950-ben betegsége miatt nyugdíjba vonult. Állapotának javulása után 1953–54-ben a bp.-i Apáczai Csere János Pedagógiai Főisk.-n adjunktus, tudományos munkatárs. Több tankönyvet, munkafüzetet, tanári kézikönyvet írt, gyakran társszerzőkkel. Tanszereket javasolt, térképeket, tanszerismertetőket készített, alapanyagot dolgozott ki oktatófilmek gyártásához. 1945 előtt az Orsz. Közoktatásügyi Tanács tagja, közreműködött a 8 osztályos népisk. tanterv kidolgozásában, 1945 után az Orsz. Köznevelési Tanács népiskolai és népnevelési szakosztályának elnöke. Kiemelkedő szerepe volt az általános isk. tanárképzés kifejlesztésében, a pedagógus-továbbképzés megvalósításában. Részt vett a Magy. Pedagógusok Szabad Szakszervezete létrehozásában, 1945-től tagja volt a szervezet Központi Vezetőségének. – F. m. Természeti és gazdasági isrneretek a fővárosi elemi iskolák V–VI. osztálya számára (Bp., 1927); A természeti és gazdasági ismeretek tanítása (Kaposi Károllyal, Bp., 1936); Fővárosunk (I–II., Stelly Gézával, A lakóhely tanításához összegyűjtött tudnivalók fővárosunk múltjáról, Bp., 1939, 1940); Élővilág (Kontra Györggyel, az ált. iskolák V., VI., VII., VIII. osztálya számára Bp., 1963-65); Tanári kézikönyv az Élővilág c. tantárgy tanításához, 7. osztály (Bp., 1965); Vízben, földben, levegőben (Forgács Ferencnével és Kovács Istvánnal, Olvasókönyv az élővilág tanításához, Bp., 1970).