Kezdőlap

Stolp Ödön (Bp., 1877. máj.Bp., 1969. márc. 10.): mezőgazdász, főiskolai tanár. 1895-97-ben gyakornok volt a nagyszénási uradalomban. Oklevelet a magyaróvári Gazdasági Ak.-n szerzett (1897). 1897–1900-ban segédtiszt a bujáki, 1900-02-ben uradalmi titkár a kisterenyei uradalomban. 1902–03-ban gazdasági segéd a keszthelyi Gazdasági Ak.-n. Közben a berlini és a párizsi főisk.-n tett tanulmányutat, 1904 és 1913 között gazdasági ak.-kon tanított (Magyaróvár, Kassa, Keszthely, Kolozsvár). 1914–34-ben a debreceni Gazdasági Ak.-n r. tanár s az üzemtani tanszék vezetője. Közben 1914–18-ban az ak. gazdaságának vezetője. 1933-ban gazdasági főtanácsos lett, 1934-től 1937-ig, nyugdíjazásáig a keszthelyi Gazdasági Ak. ig.-ja, a nagykanizsai kir. törvényszék gazdasági szakértője volt. Nyugdíjasként a bp.-i Fáklya Klub „Nyugdíjas Pedagógusok Baráti Köre” elnökeként működött. Jelentős érdemei voltak a pécsi egy.-mel közösen szervezett Keszthelyi Nyári Egy. szervezésében (1935). Főként a növénynemesítésben ért el számottevő eredményt. Könyvtárát a Mezőgazdasági Múz.-nak adományozta. Kb. 50 cikket és tanulmányt írt; melyeket a Felvidéki Gazda, az Erdélyi Gazda, a Tisztántúli Gazda és a Köztelek c. szaklapok közöltek. – M. Vezérfonal a keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet növénytermelési tanszékének 1904. évi kísérleteihez (Fáber Sándorral, Keszthely, 1904). – Irod. Reichl Mária: S. Ö. (Pedagógusok L., 1969. 7-8. sz.).