Kezdőlap

Stolpa József (Karád, 1887. nov. 17.Bp., 1958. dec. 15.): egyházjogász, államtitkár. A bp.-i egy.-en 1912-ben avatták királygyűrűs jogi doktorrá. 1914-ben bírói és ügyvédi vizsgát tett. Szolgált az I. világháborúban, hazatérte után bíró, 1922-től az igazságügymin. alkalmazottja. 1923-ban a min. képviseletével megbízott a Központi Kat. Kongrua Bizottságban. 1932-től a bírói és ügyvédi, 1934-től a gyakorlati közigazgatási vizsgabizottság tagja, majd h. elnöke. 1937-től a Vallás- és Közoktatásügyi Min. államtitkára. 1946-ban 6 havi börtönre ítélték. – M. A közigazgatás és bíráskodás elválasztása a katolikus egyházban (Bp., 1924); Adalékok a szerzetesi fogadalom magán jogi hatályának kérdéséhez (Bp., 1938); Adalékok a magyar királyi főkegyúri jog történetéhez (A konstanci bulla, Bp., 1941); A nemzetközi jogászkamara feladatköre a filmjog területén (BP., 1942)