Kezdőlap

Strausz Sándor (Jászberény, 1913. máj. 26.? , 1944. aug.): vegyészmérnök. Szegeden járt egyre, majd amikor kommunista tevékenysége miatt üldöztetésben volt része, tanulmányait Prágában folytatta. A spanyol polgárháború hírére Spanyolo.-ba ment, ahol főhadnagyként harcolt a m. zászlóaljban. A polgárháború levezése után internálták D-Franciao.-ba. A táborban folytatott kommunista tevékenységéért hadbíróság elé állították, ahonnan megszökött és 1940-ben Brüsszelben telepedett le. Itt részt vett a m. pártcsoport munkájában, többek között a Szabadság címmel illegálisan megjelenő lap szerkesztésében. Később egy német katonai létesítménynél vállalt munkát a párt egyetértésével, és itteni tevékenységével jelartősen hozzájárult az antifasiszta harchoz. 1944 elején a párt a brüsszeli m. partizánalakulathoz küldte, amelynek már korábban műszáki tanácsadója volt, és ennek tagjaként harcolt a német megszállók és a belga fasiszták ellen. 1944 aug.-ában, Brüsszel felszabadítása előtt 12 órával, a németek elfogták és kivégezték.