Kezdőlap

Strömpl Gábor (Nagymihály, 1885Focşani, Románia, 1945): földrajztudós. Egy.-i tanulmányait Lóczy Lajos tanítványaként a bp.-i tudományegy.-en folytatta. A pozsonyi egy. földrajzi tanszékén tanársegéd. Itt Pozsony városföldrajzával, 1908 – 1911 között a Duna-teraszok vizsgálatával, 1912-ben a Székelyföld, 1913-ban a Felvidék és a Kis-Magura morfológiai vizsgálataival foglalkozott. Az I. világháború után a bp.-i közgazdasági egy. gazdaságföldrajzi tanszékén a térképezés és morfológia tárgyköréből magántanár lett. 1923-tól a Honvéd Térképészeti Intézetben tereptant és térképolvasást tanított. F. m. barlangkutatás és természetjárás egyik jelentős úttörője volt. Hadifogságban halt meg.