Kezdőlap

Subich Pál (?? , 1312. máj. 2.): dalmát (tenger melléki) bán (1293 – 1312). A Brebiri grófok családjából származott, négy fiáról (Mladen, György, Pál és Gergely) tudunk. A dalmát tengerparton már III. András uralma alatt független tartományúri hatalmat épített ki, s a papai politika jegyében önálló külpolitikát folytatott. Fiát, Györgyöt már 1297-ben Rómába és Nápolyba küldte, tárgyalásainak eredményeként a spalatói érseki székre és az újonnan alapított sebenicói püspökségre az Anjouk híve került, 1300-ban pedig meghívta és Spalatóban fogadta Károly Róbertet. 1301- vagy 1302-ben a szerbek ellen viselt hadat, elfoglalta Bosznia egy részét, s ott a minoritákkal a kat. vallást terjesztette. 1311-ben Zárát fellázította Velence ellen. – Irod. Salamon Ferenc: Az első Zrínyiek (Bp., 1865).