Kezdőlap

Sujánszky Antal (Pest, 1815. aug. 4.Esztergom, 1906. aug. 13.): író, költő, szerkesztő, esztergomi kanonok. A kat. vallásos költészet művelője. 1838-ban pappá szentelték. 1869-től esztergomi kanonok, 1891-től c. püspök. 1844-től 1848-ig és 1852-ben szerk. Pesten az első m. kat. almanachot, az Őrangyalt, 1855-től 1857-ig a Katholikus Néplapot. – F. m. Sujánszky Antal vallási és hazafiúi költeményei (Pest, 1844); Szemelvények Sujánszky Antal költeményeiből (Esztergom, 1888); Sujánszky Antal szentbeszédei (Esztergom, 1907). – Irod. Komlóssy Ferenc: S. A. (Pozsony, é. n.); Mattyasovszky Lajos: Viszszapillantás S. A. életére (Esztergom, 1898).