Kezdőlap

Suki Béla (Szabadszállás, 1930. jan. 22.Szeged, 1982. jan. 2.): filozófus, a filozófiai tudomány kandidátusa (1979). 1954-ben szerzett történelem szakos tanári diplomát a szegedi József Attila Tudományegy.-en. 1954-től 1956-ig a hódmezővásárhelyi Pártisk. tanára volt. 1957-ben diákotthoni nevelőtanárként működött, majd elbocsátása után segédmunkás volt. 1958 szept.-ében Kiskunfélegyházára került, ahol a Petőfi Sándor Gimn.-ban tanított történelmet 1962-ig, ekkor a szegedi Ságvári Endre Gimn. tanára lett. Itt dolgozott húsz éven át, haláláig. Első tanulmányai a hatvanas évek első felében jelentek meg, melyekben a francia egzisztencializmus filozófiai és irodalmi kérdéseivel foglalkozott. Érdeklődése később Kierkagaard, majd Heidegger filozófiája felé fordult. Élete vége felé a hegeli rendszert kutatta. Utolsó éveiben egy az egzisztencializmus történetével foglalkozó kutatócsoportot szervezett és vezetett Szegeden. – F. m. Sören Kierkegaard írásaiból (vál., bev., jegyzetekkel ellátta S. B., Bp., 1969); Martin Heidegger filozófiájának alapkérdései (Bp., 1976); Hegel filozófiai rendszerének alapkérdései (Bp., 1981). – Irod. Gerely András: S. B.: Martin Heidegger filozófiájának alapkérdései (Tiszatáj, 1977. 3. sz.); Kerékgyártó István: S. B.: Martin Heidegger filozófiájának alapkérdései (Valóság, 1977. 8. sz.); Simon Ferenc: Szükségünk van-e Hegelre? S. B.: Hegel filozófiai rendszerének alapkérdései (Világosság, 1982. 3. sz.); Halász Előd: S. B. (Tiszatáj, 1982. 2. sz.); Csejtei Dezső: S. B. (Filozófiai Figyelő, 1982. 1-2. sz.).