Kezdőlap

Sulica Szilárd (Brassó, 1884. aug. 18.? . 1945): irodalomtörténész, romanista, egyetemi tanár. A bp.-i egy.-en végezte tanulmányait mint az Eötvös-kollégium tagja, 1906-ban tanári oklevelet nyert. 1907-től az MNM-ban teljesített szolgálatot, ahol ig.-őr és a levéltári osztály ig.-ja lett. A bp.-i tudományegy.-en h. tanárként működött. 1934- től a szegedi egy.-en a román filológia előadója, 1938-ban a román nyelv és irodalom tárgykörből magántanári képesítést nyert. 1936-tól a szegedi egy.-i könyvtár ig.-ja, 1940 – 44-ben a kolozsvári egy.-en a román nyelv és irodalom ny. r. tanára. A m. és román irodalmi kapcsolatok vizsgálatával foglalkozott. – F. m. A magyar irodalom és művelődés hatása a román irodalom és művelődés fejlődésére (Szeged, 1937).