Kezdőlap

Surányi János (Okka, 1835. júl. 20.Győr, 1903. jún. 18.): filozófiai és jogbölcseleti író, egyetemi tanár. A bp.-i egy. hittudományi karán adott elő mint r. tanár. Klerikális szemlélete alapján támadta az ún. pozitivista jogbölcseleti irányt (Pikler Gyula). – F. m. A polgári házasság (Győr, 1869); A magyar kath. szentszékek rendtartása (Bp., 1891); Egységes házasságjog alapvonalai (Bp., 1891); A polgári házasságjogi törvényjavaslatról szóló igazságűgyminiszteri javaslat bírálata (Bp., 1894); A positiv jogbölcselet hatása hazánk jog- és állambölcselőire (Bp., 1900).