Kezdőlap

Sükei Imre (Szőkefalva, 1780 körülBukarest, 1848. jan. 18.): ref. pap. ~ Károly apja. Székelyudvarhelyt és Kolozsvárott tanult. 1815-ben megalapította a bukaresti m. ref. egyházat, amelynek papja volt haláláig. Bukarestben m. ref. templomot, iskolát, pap- és kántori lakot épített. A Havasalföldön, az európai Töröko.-ban is igyekezett összefogni a magyarokat. Még Konstantinápolyban is magyar ref. egyházat akart szervezni. – F. m. A keresztyén vallás terjedése… (Nagyszeben, 1831); Hitvallása…a ref. ecclesiának… (Pest, 1832); Über die Verbreitung des christlichen Glaubens . . (Pest, 1832); Trauerrede bei der Todesfeier Weiland Sr. k. k. apost. Majestat Franz I. . . (Brassó, 1835). – Irod. Koós Frenc: Életem és emlékeim (Brassó, 1890); Szigeti BélaDávid György: Szétszórt testvéreink között (Kolozsvár, 1934).