Kezdőlap

Sükei Károly, Sükey (Bukarest, 1824Losonc, 1854. jan. 18.): újságíró, költő, műfordító, a pesti márciusi fiatalok egyik vezére. Imre ref. lelkész fia. Isk.-it Nagyenyeden és Kolozsvárt végezte, 1845-ben abbahagyta jogi tanulmányait és újságíró lett. 1847-ben az Életképek körül tömörülő fiatal demokrata írókhoz csatlakozott. A márciusi események egyik résztvevője, a szabadságharc idején honvéd, később Perczel Mór hadsegéde. 1850-től Pesten több lap munkatársa, 1853-tól haláláig a losonci ref. gimn.-ban a m. nyelv és irodalom tanára. Újságírás mellett az irodalom egyéb ágaival is foglalkozott, verseket írt, Victor Hugo, Shelley, Gogol, Thackeray alkotásait fordította. – F. m. Hulló csillagok (versek, Pest, 1851). – Irod. Gyulai Pál: Bírálatok, cikkek tanulmányok (Bp., 1961).