Kezdőlap

Sváby Frigyes (Tótfalu, 1834. aug. 4.Lőcse, 1904. ápr. 21.): történész, levéltáros. A bécsi egy.-en folytatott orvosi tanulmányokat, 1859-ben betegsége miatt más pályát kellett választania. 1867-től Szepes vm. levéltárosa Lőcsén, emellett ellátta a lőcsei gr. Csáky-féle levéltár kezelését is. Politikai, természettudományi cikkei jelentek meg, levéltári adatokat közölt a Századokban. A vm.-i monográfiák gyűjteményében Szepesmegye közgazdasági állapotának leírását írta meg (1891). – F. m. Szepesmegye szervezete (Lőcse, 1884); Régi vármegye. Vázlatok Szepes vármegye levéltárából (Lőcse, 1889); A körösszeghy és adorjáni gróf Csáky-család genealogiája (Bp., 1891); A Lengyelországnak elzálogosított XIII szepesi város története (Lőcse, 1895); A Szepesség lakosságának sociologiai viszonyai a XVIII. és XIX. században (Lőcse, 1901).