Kezdőlap

Szabó Alajos (Negyed, 1818. okt. 14.Bp., 1904. márc. 13.): állatorvos, tanár, újságíró. Orvosi tanulmányait a pesti egy.-en végezte és orvos-sebészdoktori, szülész- és szemészmesteri, valamint állatgyógyász oklevelet szerzett. Külföldi tanulmányútja után 1846-tól az állatgyógyintézet előadó segédje volt. 1848-ban a jászkun honvédzászlóalj főorvosa. 1851-ben a pesti állatorvosi intézet r. tanára, 1852-tői ig. tanára 1875-ig. Az 50-es években tagja volt a keleti marhavész leküzdéséért kiküldött orvosi bizottságnak. 1876-ban Rákospalotán nyilvános jogú nevelő- és tanintézetet alapított. Újságírással és szerkesztéssel is foglalkozott Dr. Negyedi néven. 1856-ban Magyar Néplap címmel hetilapot indított. 1860-tól a Pesti Hírnök c. politikai napilapot adta ki 1862-ig. 1868. jan. 1-én Klapka Györggyel és Szentkirályi Móriccal megindította a Századunk c. politikai lapot, amely 1869. nov. 30-án a Pesti Naplóval egyesült, s amelynek 15 éven át belső munkatársa maradt. – F. m. Mentőszerek rögtöni élet veszélyekben (Pest, 1842; latinul is); Veszettség vagy ebdüh… (Pest, 1850; 1851 – 52-ben német, román, szlovák és szerb nyelven is megjelent); A hasznos háziállatok életkórisméje (Pest, 1852); A hasznos emlősállatok bonc- és élettana (Pest, 1852); Szavatosság az állatkereskedésnél… törvényjavaslattal (Pest, 1868); A háziállatok bonctana… (Bp., 1877); A keh Bp., 1878); Küllemtan (Bp., é. n.). – Irod. Sz. A. (Vasárnapi Újság, 1904. 12. sz.).