Kezdőlap

Szabó Béla, Gyulafehérvári (Gyulafehérvár, 1905. aug. 26.Kolozsvár, 1985. nov. 30.): romániai magyar festő, grafikus, állami díjas (1952). Székely családban született. A gyulafehérvári kat. gimn.-ban érettségizett, 1927-ben a bp.-i műegy.-en szerzett gépészmérnöki oklevelet. 1931-33-ban a kolozsvári Energia Villamossági Gyár tervezőmérnöke volt, 1932-től kezdve mutatta be műveit, először a Károli Gáspár Társ. kiállításán. Kós Károly biztatására kezdett fametszetekkel foglalkozni. 1934-ben rendezték meg első önálló kiállítását Kolozsvárott. 1935-ben jelent meg Liber miserorum c. metszetkönyve. 1936-1939 között a bp.-i Képzőművészeti Főisk.-n tanult, ettől kezdve munkásságának középpontjában a fametszet műfaja állt: elsősorban erdélyi tájakat és épületeket ábrázolt; s több erdélyi m. író (Dsida Jenő, Makkai Sándor, Nyirő József) könyvének címlapját készítette. 1937-ben Olaszo.-ban, Görögo.-ban és Bulgáriában tett tanulmányutat. 1939-ben úti élményeiről adta közre Barangolókönyv c. metszetkötetét. 1941-ben Homokvilág címmel albumot jelentetett meg a kiskunsági Szankon készült rajzaiból. 1941-44-ben a kolozsvári Barabás Miklós Céh kiállításain vett részt, egy ideig a céh alelnöke volt. 1944-ben megszervezte a Független Hivatásos Képzőművészek csoportját, 1949-ben jelent meg 25 fametszet c. albuma. 1954-ben Bukarestben rendezték meg gyűjteményes kiállítását. 1956-ban és 1957-ben Kínában tett tanulmányutat, Kínai útivázlatok (Bukarest, 1960) c. könyvében számolt be tapasztalatairól. 1957-ben megkapta a Román Népköztársaság Érdemes Mestere címet. 1966-ban Bp.-en rendezték meg gyűjteményes kiállítását, 1969-ben Bécsben mutatta be műveit. 1972-73-ban Mexikóban tett tanulmányutat, ennek tapasztalatairól adott képet Mexikói tél (Bukarest, 1974) c. útikönyvében. 1973-ban megjelent Hónapok, 1976-ban Divina Commedia c. metszetalbuma. Az 1970-es évek végén Ember és természet c. tárlatsorozatával adott képet művészetéről. 1977-78-ban készült el Jelenések könyve c. metszetsorozata. – Irod. Székely János: Gy. Sz. B. tájábrázolása (Igaz Szó, 1961); Katalógus-előszó (Kolozsvár, 1961); Banner Zoltán: Látogatóban Gy. Sz. B.-nál (Utunk, 1964. 43. sz); Pogány Ö. Gábor: Gy. Sz. B. fametszetei (Kortárs, 1966); Katalógus-előszó (Bp., 1966); Tóth Béla: Gy. Sz. B. művészete (Debrecen, 1978); Murányi Jenő: Gy. Sz. B. (Bukarest, 1980).