Kezdőlap

Szabó Dezső (Bp., 1917. szept. 2.Pécs, 1987. jún. 14.): kémikus, egyetemi tanár, a kémiai tudományok kandidátusa (1959). Egy.-i tanulmányait a pécsi (1938-41) és a bp.-i tudományegy.-en (1941-42) végezte, 1942-ben abszolutóriumot szerzett. 1947-ben a pécsi egy.-en doktorált. 1944-45-ben az Első Pécsi Bőrgyár vegyésze, 1945-től a pécsi egy. orvosi kara Kémiai Intézetében egy.-i gyakornok, 1947-től adjunktus, 1950-től docens, 1968-tól egy.-i tanár és a Kémiai Intézet ig.-ja. 1964-73-ban oktatási rektorh. Than Károly Emlékéremmel tüntették ki. – F. m. Általános és szervetlen kémia (egy.-i tankönyv orvostanhallgatók számára, Bp., 1972); Szerves kémia orvostanhallgatók számára (Bp., 1972). – Irod. Szabolcs József: Sz. D. (Pécsi Orvostudományi Egy. Évkönyve 1986-87); Szabolcs József Sz. D. (Magy. Kémikusok Lapja, 1988. 1. sz.).