Kezdőlap

Szabó György, B. Szabó, Becskereki Szabó (Nagybecskerek, 1920. aug. 30.Újvidék, 1963. jún. 14.): jugoszláviai magyar esszéíró, festő. Egy.-i tanulmányait Bp.-en mint az Eötvös-kollégium tagja végezte. 1952-ben a Híd c. folyóirat szerkesztő bizottságának tagja és az Irodalmi Tanács elnöke lett. 1960- tól előadó tanár volt az újvidéki egy. m. tanszékén. Festészetében a nonfiguratív irányok követője. – F. m. Tér és idő (esszék, Újvidék, 1958); Éjszakák, hajnalok (napló, Újvidék, 1963). – Irod. Lukácsy Sándor: Sz. Gy. (Irod. tört. Közl. 1964. 2. sz.)