Kezdőlap

Szabó Imre (Kőszeg, 1820. március 19.London, 1865): 1848 – 49-es honvéd ezredes, hadügyi államtitkár. 1841 – 46-ban cs: kir. hadnagy a bécsi m. nemesi testőrségnél, utóbb főhadnagyi ranggal nyugalomba vonult. 1848-ban hadsegéd a hadügymin.-ban, okt. -nov.-ben a min. részéről másokkal együtt részt vett az Orsz. Honvédelmi Bizottmány munkájában. Még 1848 őszén őrnaggyá lépett elő, s nov. végén Kossuth Münchenbe küldte, hogy Obrenović Milos volt szerb fejedelmet Mo.-ra meghívja. Münchenből Párizsba ment, ahol 1849. febr. végéig Teleki László gr. mellett a katonai attasé szerepét töltötte be. Ápr. közepe táján érkezett vissza, s Debrecenben Görgey tanácsára és bizalmasaként Kossuth kormányzói vezérsegéde és katonai irodájának vezetője lett. Máj. 3-án alezredessé, máj. végén honvéd ezredessé nevezték ki. Jún. elejétől Görgey, majd Aulich hadügymin.-sége idején hadügyi államtitkár, távollétükkor a min. vezetője. Világos után Párizsba emigrált, majd Londonban telepedett le. Részt vett az emigráció mozgalmaiban; eleinte Kossuthnak rótta fel a szabadságharc bukását, utóbb hívéül szegődött. 1851-ben a császári haditörvényszék távollétében halálra ítélte. 1859 – 1862-ben a genovai Magyar Nemzeti Igazgatóság katonai irodáját vezette, ill. tagja volt az itáliai m. légiónak. 1864-ben Londonban volt szénkereskedő. – Irod. Kossuth Lajos Összes munkái (XIII – XV., Bp., 1952 – 1955); Teleki László Válogatott munkái (I – II., Bp., 1961); Waldapfel Eszter: A független magyar külpolitika 1848 – 1849 (Bp., 1962).