Kezdőlap

Szabó János Győző (Bp., 1929. júl. 27.Bp., 1986. jún. 15.): régész, történész. 1948-53 között a bp.-i tudományegy.-en őskori és népvándorlás kori régészetet tanult. Diplomamunkájában a pilismaróti avar temetőt dolgozta fel. 1953-54-ben a szentesi múzeum ig.-ja, 1954-től 1957-ig a szolnoki múzeum munkatársa. 1958-tól haláláig az egri múzeumban dolgozott. Számos ásatást vezetett Heves megyében, amelyek a neolitikumtól a késő középkorig terjedő időszak emlékeit hozták napvilágra. Feldolgozta az egri múzeum avar anyagát, számos cikket publikált őskori, népvándorlás kori és középkori témákból.– F. m. Az egri vár élete (Kovács Bélával, Bp., 1965); A hevesi szkítakori temető (Egri Múzeum Évkönyve, 1969); Árpád-kori falu és temetője Sarud határában (Egri Múzeum Évkönyve, 1973-74-1976); Avar Finds in the Hungarian National Museum (társszerző, Bp., 1979): Adatok a patai főesperesség korai történetéhez (Tanulmányok Gyöngyösről, Gyöngyös, 1984). – Irod. Kiss Attila: Sz. J. Gy. (Archaeológiai Ért., 1987).