Kezdőlap

Szabó József (Kolozsvár, 1882. márc. 10.Szeged, 1929. júl. 5.): orvos, egyetemi tanár. Az egy.-et Kolozsvárt végezte s. doktorrá avatása után a Kolozsvári Tudományegy. Idegkórtani Klinikáján Lechner Károly tanítványaként tanársegéd, 1910-ben magántanári képesítést nyert. Bécsbe és Hamburgba ment tanulmányútra. A szegedi egy. létesítésekor az Elme- és Ideggyógyászati Klinika adjunktusa, 1922-ben Egy.-i ny. r. tanár. Tudományos munkássága kiterjedt az elmekórtan különböző területére, foglalkozott az agyés gerincvelői folyadék különböző vegyi reakcióival a tabes dorsalis és paralisis progressiva eseteiben. – Irod. Poór Ferenc: Sz. J. (nekrológ, Orv. Hetil. 1929. 28. sz.)