Kezdőlap

Szabó Kálmán (Kisújszállás, 1915. aug. 4.Bp., 1980. okt. 8.): tanár. 1941-ben szerzett középisk. tanári diplomát a debreceni tudományegy.-en. 1941-től 1951-ig gimn.-i tanár, majd szakfelügyelő, később népi kollégiumi ig. 1951-ben az Oktatásügyi Min.-ba került, ahol közreműködött a gimn.-i oktatás átszervezésében, az új tankönyvek elvi kimunkálásában. 1959-től nyugdíjba vonulásáig, 1978-ig, a Tankönyvkiadó Vállalat ig. h.-ként dolgozott. Tanulmányaiban a tankönyvírás elvi-módszertani kérdéseivel foglalkozott. Publikációi a Magyar Pedagógia és a Pedagógiai Szemle c. szakfolyóiratokban jelentek meg.