Kezdőlap

Szabó László (Bp., 1895. okt. 7.Argentína, 1956 előtt): altábornagy. A Ludovika Akad.-n 1914-ben avatták tüzérhadnaggyá. Részt vett az I. világháborúban. 1920-1922 között a Hadiakad. hallgatója. Különböző vezérkari beosztásokban szolgált, 1931-ben őrnaggyá léptették elő. 1932-1942 között katonai attasé Rómában, közben 1942. ápr.-ban elérte a vezérőrnagyi rangot. 1942. nov.-től 1944. jún.-ig a 7. könnyűhadosztály, ill. gyaloghadosztály parancsnoka. 1944. máj.-ban altábornaggyá lépett elő és kinevezték rk. követnek és meghatalmazott min.-nek a Mussolini-féle ún. salói Köztársaságba. A háború végén nem tért vissza Mo.-ra.