Kezdőlap

Szabó László, (Kisszentmiklós, 1902. febr. 3.Bp., 1974. jan. 3.): baptista lelkész, a Mo.-i Baptista Egyház és a Szabad Egyházak Tanácsa elnöke. A középisk.-t magánúton végezte. 1925-1949 között tisztviselőként dolgozott Bp.-en. A Pázmány Péter Tudományegy. Jogtudományi Karán államszámvitelből alapvizsgát tett. 1934. ápr. 29-én avatták lelkésszé, de már 1931 őszétől az önállósuló rákospalotai kis gyülekezetet gondozta. E tisztében 1951-ig maradt. 1934-től a baptista egyház Tanulmányi Bizottságának tagja, 1950. ápr.-tól h., 1951. okt.-től egyházelnök és a Bp. Nap u.-i gyülekezet lelkésze. 1960. dec. 31-én ment nyugdíjba. – Irod. Sz. L. 1902-1974 (Békehírnök, 1974. 7-8. febr. 24.).