Kezdőlap

Szabó Lipót (Kiskanizsa, 1861. jan. 8.Csurgó, 1919. szept. 11.): tanító. A csurgói tanítóképzőben végzett tanulmányai után Csurgón tanított. 1918-ban nyugalomba vonult. A Tanácsköztársaság kikiáltása után a Munkástanács tagjává választották, a járás közoktatási és közművelődési ügyeit irányította. A proletárdiktatúra bukása után elfogták, bebörtönözték, majd a Prónay-különítmény tagjai megkínozták és agyonlőtték.