Kezdőlap

Szabó Miklós (Deáki, 1884. máj. 23.Bp., 1960. márc. 25.): tanár, klasszika-filológus. 1906-ban a bp.-i egy.-en bölcsészdoktori, 1907-ben tanári oklevelet szerzett. 1907-től gimn. tanár. 1911-től az Eötvös-kollégium tanára, 1929-től alig.-ja, 1935-től 1945-ig ig.-ja. Ezután 1947-ig, nyugdíjazásáig az MTA könyvtárában dolgozott. M.-ra fordította Arisztotelészt (Politika, Bp., Nichomachoszi Ethika I – II., Bp., 1942; Organon, Bp., 1961); Platónt (Az állam, Bp., 1943): Thuküdidészt (Görög történeti chrestomathia, Bp., 1960, két fejezet). – F. m. A beszédek bekeretelése Homeros költeményeiben (Bp., 1906). – Irod. Moravcsik Gyula: Sz. M. (Antik Tanulm. 1960. 1 – 2. sz.)