Kezdőlap

Szabó Pál, Sz. (Szigetszentmiklós, 1912. ápr. 20.Dun Lorring, USA, 1975. febr. 1.): földműves, politikus. Iskolai végzettsége hat elemi, s 1948-as emigrálásáig gazdálkodott. 1939-47 között a Nemzeti Parasztpárt (NPP) tagja. 1942-ben egyik szervezője a Kabay Márton Kör paraszt, munkás, értelmiségi találkozójának. Részt vett a Magy. Történelmi Emlékbizottság, a Magy. Front s a Magy. Parasztszövetség munkájában. 1945-48-ban ngy.-i, ogy.-i képviselő, 1947-ig a parasztpárt parlamenti csoportjának vezetője. 1945-ben a Bp.-i és a Pest m.-i Nemzeti Bizottságban az NPP küldötte. 1945-48-ban a Pest m.-i törvényhatósági bizottság tagja. 1946-ban az NPP Politikai Bizottsága (PB) tagja, a pártfőtitkára és a Népi Ifjúsági Szövetség elnöke. 1946. dec.-től 1947. ápr.-ig a Népjóléti Min. államtitkára. 1947. aug.-tól a Független Magy. Demokrata Párt tagja és ogy.-i képviselője. 1948-ban emigrált, az USA-ban telepedett le, s Nagy Ferenc köréhez csatlakozott. A Magy. Parasztszövetség Emigráns Szervezete PB-ának, a Magy. Nemzeti Bizottmánynak, s az 1958-ban alakult Magy. Bizottságnak a tagja volt. – Irod. Borbándi Gyula: A magyar emigráció életrajza 1945-1985 (I.-II., Bp., 1985).