Kezdőlap

Szabó Pál Zoltán (Pécs, 1901. aug. 26.Pécs, 1965. júl. 24.): geográfus, a földrajztudományok kandidátusa (1952). Tanulmányait a bp.-i és a pécsi tudományegy.-en végezte. 1923-ban középisk. tanári, 1925-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1932-ben a pécsi egy. magántanára s a földrajzi intézet tanársegédje. 1943-tól haláláig a Dunántúli Tudományos Intézet ig.-ja. A természeti földrajz, különösen a morfológia, a hidrológia és a karsztkutatás kérdéseivel foglalkozott. Baranya m. vízellátási problémáinak gyakorlati megoldása melletti számos értekezése és tanulmánya jelent meg. A Magyar Földrajzi Társaság elnöke, a Magyar Karsztés Barlangkutató Társaságnak alelnöke, a Mecsek Egyesületnek főtitkára volt. Baranya m. ogy.-i képviselője haláláig. – F. m. A Mecsek hegység vízrajzi kutatása (Földrajzi Könyv- és Térképtár Évk. Bp., 1951); A pécsi Mecsek karsztvizeinek hidrodinamikai sajátosságai, a fokozottabb hasznosítás módozatai (Bp., 1961); A hidrodinamika és a karsztalaktan néhány összefüggése Magyarországon (Bp., 1963). – Irod. Sz. P. Z. 1901 – 1965 (Földr. Ért. 1965. 4. sz.); Babics András: Sz. P. Z. 1901 – 1965 (jelenkor, 1965. 9. sz.); Fejér Leontin: Sz. P. Z. emlékezete (Földtani Közl. 1966. 3. sz.).