Kezdőlap

Szabó Péter (Marosvásárhely, 1867. máj. 2.Bp., 1914. szept. 24.): matematikus, tanár. Tanári oklevelét Kolozsvárt kapta 1891-ben. 1892 – 1893-ban a berlini egy.-en, 1894 – 95-ben Párizsban tanult, 1894-ben Kolozsvárt doktorátust szerzett és a városi polgári fiúisk.-ban tanított. 1896-ban Bp.-en tanár a felsőbb leányisk.-ban, 1900-tól a tanárképző intézeti főgimn.-ban. Adatfeltáró munkássága a Bolyai-kutatás szempontjából jelentős. Fontos Bolyai-dokumentumokat ajándékozott közgyűjteményeknek. – F. m. Adalékok Gauss és Bolyai levelezéséhez és Bolyai Farkas életrajzához (Bp.; 1907); Bolyai János ifjúsága 1802 – 1822 (Mathem. és Physikai L., Bp., 1910); Bolyai Farkas törekvései az erdészeti pályára (Akad. Ért. 25. Bp., 1914).