Kezdőlap

Szabóky Adolf, Schneider (Buda, 1821. szept. 9.Bp., 1880. júl. 21.): pedagógus, író, kegyesrendi tanár. Miután elvégezte teológiai és bölcsészeti tanulmányait, 1840-ben Nagykanizsán, azután Szegeden és Kolozsvárt, 1850-től Pesten tanú. Megalapította a bp.-i legényegyletet, melynek hosszú időn át vezetője volt. Részt vett az iparsegélyezési pénztárak és orsz. iparegyesület létrehozásában. 1863 – 64-ben szerk. a Katolikus Néplapot. Számos, főleg matematikai tárgyú tankönyvet írt. – F. m. Tanrendszer-terv a gimnáziumokat és reáliskolákat illetőleg (Buda, 1850); Budapest iparosai (Bp., 1877); Magyarország ipartársulata (Bp., 1879). – Irod. Kanszky Márton: Sz. A. (Magy. piaristák a XIX. és XX. században. Szerk. Balanyi György, Bp., 1942); Nyisztor Zoltán: Ötven esztendő (Bécs, 1962).