Kezdőlap

Szabolcsi Éva (Bp., 1934. febr. 28.1980. nov. 26.): italianista, irodalomtörténész, műfordító. Szabolcsi Bence leánya. Tanulmányait a bp.-i tudományegy. bölcsészettudományi karán végezte. Főisk. előadói, szerk.-i tevékenység után 1973-tól haláláig a Nagyvilág c. folyóirat rovatvezetője. Irodalomtörténészként elsősorban C. Goldonival foglalkozott (A realizmus Goldoni színpadán, 1958), valamint a jelenkori olasz irodalom egyes alkotóival és a m. irodalom olaszo.-i befogadásával. Főbb fordításai: Vasco Pratolini: Metello (1961), Brunella Gasperini: Én és ők (1964), Giuseppe Dessi: A katonaszökevény (1964), Carlo Levi: Az óra (1966), Marcello Venturi: Edith Bruck és Eugenio Montale művei. Fordítói tevékenységének fontos részét alkotják dráma- és filmforgatókönyv-fordításai, így Carlo Goldoni, E. de Filippo, Dario Fo és mások színdarabjai, Fellini Nyolc és fél, Antonioni Az éjszaka, Visconti Rocco és fivérei c. forgatókönyvei és több kortárs olasz szerző rádiójátéka. – Irod. Telegdi Polgár István: Sz. É. komolysága (Nagyvilág, 1981. 2. sz.).