Kezdőlap

Száhlender Lajos (Bp., 1877. ápr. 27.Bp., 1946. márc. 16.): gyógyszerész, egyetemi magántanár, lapszerkesztő. A kolozsvári tudományegy.-en 1899-ben gyógyszerészi oklevelet szerzett. 1899-től 3 évig tanársegéd Than Károly mellett a bp.-i tudományegy.-en. Közben 1901-ben gyógyszerészdoktori diplomát szerzett. A Gyógyszerészgyakornoki Isk., a Drogista Szakisk. tanára. 1905-től 1926-ig bp.-i felsőkereskedelmi isk. kémiatanár, később igazgató, majd bp.-i tanker.-i főigazgató. A gyógyszerészi kémiai intézetben Winkler Lajosnál asszisztens. 1915-ben a Földművelésügyi Min. megbízta a Gyógynövény Kísérleti Állomás megszervezésével. 1926-ban egy.-i magántanár. Élelmiszerkémiai vizsgálati módszereket dolgozott ki. A nemzetközi szakirodalom a zsírsavak, olajsavak egységes meghatározásánál a nevéhez fűződő „Száhlender-féle” peroxidszámot használja. Elő-állította a „Hunyadi János” keserűvizet. A szakoktatás és a gyógyszeripar fejlesztésének problémáival is foglalkozott. A Magyar Kémikusok Lapjának főszerkesztője, a M. Természettudományi Társ.-nak vezetőségi tagja volt. Munkái külföldön is megjelentek. – – M. A mercuro-jodid jodometriai vizsgálata (Bp., 1900); A kötött jód kvantitatív meghatározása (A Gyógyszerész, 1902); A gyógyszerészképzés reformjáról (Gyógyszerészi Folyóirat, 1915. 4. sz.); A borszesz helyettesítése az illatszer- és a kozmetikai iparban (Term. tud. Közl., 1923); Új módszer az illóolajok lepárlására (Term. tud. Közl., 1923); Módszer zsírok és olajok avasságának meghatározására (M. Gyógyszerészeti Társ. Értesítője, Bp., 1932. 1. sz.); Természetes, izolált és synthetikus illatos anyagok (Bp., 1942). – Irod. Dr. Matolcsy Miklós: Könyv- és irodalmi gyűjtemény magyarországi gyógyszerészi munkákról 1578 –1909 (Bp., 1910); Dr. Baradlai János–Bársony Elemér: A magyar gyógyszerészet története (II., Bp., 1930); Dr. Erdey Grúz Tibor: Dr. Sz. L. (Magy. Kém. L., 1946. 1. sz.); Táplányi Endre: Dr. Sz. L. gyógyszerész-vegyész élete és munkássága (Bp., 1978).