Kezdőlap

Szakács József (Nyírpazony, 1930. febr. 20.Bp., 1988. jan. 24.): adventista lelkész, teológus, tanár, a Szabadegyházak Tanácsa elnöke. 1947. jún. 27-én lett a H. N. Adventista Egyház tagja. Bemerítése után könyvevangélistaként tevékenykedett. Egyháza 1948-ban induló Lelkészképző Intézetének elvégzése után segédlelkész a tiszavidéki egyházterületben. 1957-ben avatták lelkésszé. Lelkészi szolgálata mellett újságírói tevékenységet is folytatott, 1970-ben végezte el az újságíróisk.-t. 1965-ben a H. N. Adventista Egyház egyháztanácsának tagja, területi titkár, majd területi elnök, 1971-1980 között a H. N. Adventista Egyház elnöke, a Szabadegyházak Tanácsa (SZET) alelnöke, 1980-tól elnöke. A SZET Lelkészképző Szemináriuma társadalomtudományi tanszékének tanára, 1979-től a Szeminárium ig. tanácsának elnöke. 1985-ben a Debreceni Ref. Teol. Akad, t. doktorává avatta. Az Egyházközi Békebizottság alelnöke. 1985-ben parlamenti képviselő lett. – Irod. Szigeti Jenő: In memoriam dr. Sz. J. (Lelkésztájékoztató, 1988. kiad. H. N. Adventista Egyh.); Eltemették Sz. J.-et (Ref. Lapja, 1988. febr. 21); In memoriam Sz. J. (Theol. Szle, 1988. 3. sz.).