Kezdőlap

Szakácsi Balázs (? , 15. sz. ? ): kereskedő. Valószínűleg jobbágyszármazású, 1462-ben kancelláriai írnok, 1463-ban jegyző, később kincstári szolgálatba lépett. Tizedbérletekkel foglalkozott, 1504-ben Bakócz Tamással szemben csődbe ment. Pesten telepedett le és ott polgárjogot szerzett. – Irod. Fügedi Erik: Az esztergomi érsekség gazdálkodása a XV. sz. végén (Századok, 1960. 1 – 3. sz.).