Kezdőlap

Szakáll Gyula (Bana, 1872. máj. 8.Magyarrégen, 1903. aug. 3.): állatorvos. A bp.-i Állatorvosi Főisk. elvégzése után (1891) tanársegéd 1896-ig a főisk. bonctani tanszékén. 1897-ben ösztöndíjjal hosszabb külföldi tanulmányutat tett Stuttgartban, majd Giessenben, ahol 1899-ben bölcsészdoktorrá avatták. Hazatérve 1899-től a Magy. Kir. Rovartani Állomáson asszisztens. 1901-ben állatorvossá nevezték ki a bp.-i Állatorvosi Hivatalhoz, és az Állatorvosi Főisk.-n magántanári képesítést nyert a háziállatok összehasonlító bonctanából. Állategészség-rendészeti kérdésekkel is foglalkozott. Az első magyar nyelvű madáranatómia szerzője. Boncoláskor szerzett vérmérgezésben halt meg. – F. m. Házi szárnyasok bonctana (Bp., 1897); Két rendellenesen fejlődött vese lóból (Bp., 1899); Adatok a háziállatok könnyhúsocskájának szerkezetéhez (Bp., 1899); Az agyvelő verőerei a háziállatokban (Bp., 1900). – Irod. Sz. Gy. (nekrológ Vasárnapi Újság, 32, sz.)