Kezdőlap

Szakasits Antal (Bp., 1893. aug. 17.Bp., 1981. júl. 15.): szociáldemokrata politikus. Szakasits Árpád testvére, Szakasits Antalné Boros Izabella férje. Nyomdászmesterséget tanult. 1907-től vett részt a munkásmozgalomban. 1910-től az MSZDP tagja, 1911-ben belépett a nyomdász szakszervezetbe. 1911-ben megszervezte az első ifjúmunkás sztrájkot Mo.-on. Az 1919. évi kommunista uralom idején a kommunista párttitkárság ill. különböző lapok munkatársa volt. A proletárdiktatúra bukása után feleségével Bécsbe emigrált, ahol megalapították a Népszava Könyvkereskedés fiókját. 1922-ben hazatért, és a Szakszervezeti Tanács munkatársa és a szociáldemokrata ifjúsági mozgalom egyik vezetője lett. Szerk. az Ifjúmunkás, majd a Munkásifjúság c. lapokat. 1945-49-ben iparügyi min.-i államtitkár, 1949-50-ben az Orsz. Nyugdíjintézet elnöke. 1950-ben koholt vádak alapján letartóztatták, elítélték és bebörtönözték. 1956-ban rehabilitálták. – F. m. Ipari munkásvédelem. Iparegészségügyi vezérfonal munkavállalók részére (Bp., 1946); Gyakorlati iparegészségtan (Pályi Mártonnal, Bp., 1948).