Kezdőlap

Szakasits Antalné, Boros Izabella (Bp., 1898. máj. 25.Bp., 1946): könyvkereskedő, kulturális szervező. Isk. tanulmányai után a Népszava Könyvkereskedés dolgozója, később h. vezetője. A fehérterror első napjaiban élete kockáztatásával mentette meg a SZDP vagyonát, hosszú hetekig letartóztatásban is volt. 1921-ben a bécsi emigrációban férjével együtt megszervezte a Népszava Könyvkereskedés bécsi fiókját. Hazatérése után vezető tagja volt a Magántisztviselők Szakszervezetének, a Szövetkezeti Mozgalomnak. Cikkei a Népszavában, a Gyermekbarátban és á Nőmunkásban jelentek meg. Tevékenyen részt vett a haladó szellemű, antifasiszta színházi munkáselőadások megszervezésében a Madách Színházban és a Vígszínházban. A németek bevonulása után a Gestapo elfogta és megkínozta. A kínzások következtében szerzett betegségében halt meg.