Kezdőlap

Szalaházy Tamás (?? , 1537): egri püspök. 1519-től II. Lajos király titkára, majd főesperes. 1526-tól veszprémi püspök. A mohácsi csata után a Budáról menekülő Mária kir.-né egyik kísérője, később I. Ferdinánd híve. Ferdinánd, akinek mindvégig bizalmas tanácsadója volt, már 1526 végén kinevezte egri püspökké és az ország kancellárjává. 1528-ban a német birodalmi gyűlésen tartózkodó Ferdinánd helyetteseként Mo. kormányzója volt.