Kezdőlap

Szalánczy János (16. sz.): a török elől Bács megyéből Erdélybe menekült főnemes. 1527-ben a havasalföldi vajda secretáriusa. 1535-ben János király híve. Izabella kir.-né tanácsosa. 1543, 1550 és 1557-ben portai rk. követ.