Kezdőlap

Szalay Imre, báró (Bécs, 1846. nov. 8.Gainfarn, Ausztria, 1917, júl. 24.): muzeológus, iparművészeti író. ~ Ágoston fia. Jogi tanulmányokat végzett. 1869-től a vallás- és közoktatásügyi min.-ban működött, min. tanácsos. 1894-ben az MNM ig.-jává nevezték ki. 1916-ban nyugalomba vonult. 1912-ben m. báróságot kapott. Számos cikke jelent meg a Művészi Ipar és a Századok c. folyóiratokban. – F. m. A Magyar Nemzeti Múzeum alapítása és fejlődése (Bp., 1902); Viszszaemlékezés Trefort Ágostonra (Bp., 1909); Az Erzsébet királyné emlékmúzeum (Bp., 1917).