Kezdőlap

Szalay Jeromos (Nóráp, 1896. ápr. 16.Párizs, 1964. dec. 12.): benedekrendi szerzetes, irodalomtörténész, nyelvész. Pappá szentelése után (1921) tanár a pápai bencés gimn.-ban (1921–25), a Pápa és Vidéke c. hetilap szerk.-je (1924–25). Megszakításokkal Párizsban tanult (1925–29), hazatérve a francia nyelv és irodalomtörténet tanára a pannonhalmi bencés főisk.-n (1929-43), a kolozsvári Ferenc József Tudományegy.-en a francia nyelv magántanára (1942–43). Párizsban telepedett le, ahol a párizsi magyarok lelkésze (1943–53) és franciao.-i magyar főlelkész (1943–64) volt. Francia nyelvtanáért elnyerte a Francia Akadémia jutalomdíját (1928). – F. m. Grammaire française à l'usage des Hongrois (Pannonhalma, 1938); A fiancia irodalom és katolicizmus (Pannonhalma, 1942). – Irod. Sz. J. irodalmi működése (Bp., 1943).