Kezdőlap

Számwald Gyula; Stahel, Julius H. (SzegedAlsóváros, 1825. szept. 25. – Arlington, USA, 1912. dec. 4.): könyvkereskedő, a magyar szabadságharc és az amerikai polgárháború harcosa, altábornagy az USA-ban. 1846-ban került Pestre mint Emich Gusztáv könyvkerekedő és kiadó segédje, majd üzlettársa. Barátság fűzte Petőfihez, részt vett a márciusi forradalomban és a megalakult Közcsendi Bizottmányban. A szabadságharc kitörése után Guyon Richárd hadosztályának hadnagya. 1849. febr. 5-én Branyiszkónál súlyosan megsebesült és megkapta a hadi érdemrendet. Világos után Németo.-ba menekült. Lipcsében mint újságíró működött. Emich azonban kijárta számára a visszatérési lehetőséget, és folytatta kiadói tevékenységét. Súlyos pénzügyi helyzete és családi tragédiája miatt 1855-ben újra emigrált. Londonban folytatta újságírói tevékenységét, itt vette fel a Stahel nevet. A következő esztendőben áthajózott az USA-ba és az Illustrated News munkatársa lett. 1861-ben, az amerikai polgárháború kitörése után megszervezte az északiak 8. New York-i ezredét, amelynek alezredesi rangban parancsnoka lett. Ez év nov.-ben dandártábornok, 1863. jan.-ban pedig hadtestparancsnok és altábornagy. Robert E. Lee csapatai már Washington előtt álltak, amikor lovassága élén híres halálrohamával, melyben súlyosan megsebesült, eldöntötte a csatát. Utána hadbírósági elnök, 1865-től 1869-ig az USA japáni, 1877-ben sanghaji főkonzula. 1885-től haláláig biztosítási főtisztviselő volt. 1893-ban legmagasabb kitüntetésben, a Congressional Medal of Honourban részesült az 1864. jún. 5-i piedmonti csatában tanúsított hősiességéért. – Irod. Dictionary of American biography (Ed. by. D. Malone, XVII., London, 1935); Pivány Jenő.: Hungarians in the American Civil War (Cleveland, 1913); Edmund Vasváry: Lincoln’s Hungarian Heroes (Washington, 1939).