Kezdőlap

Szana Tamás (Tiszafüred, 1844. jan. 1.Bp., 1908. febr. 11.): író, művészettörténész, kritikus. Debrecenben jogot hallgatott. 1867-ben Pesten ügyvédi oklevelet szerzett, de nem folytatott ügyvédi gyakorlatot, hanem kizárólag az irodalomnak élt. A Petőfi Társ.-nak alapításától, 1876-tól titkára. 1901-től a Kisfaludy Társ. tagja és az Uránia tudományos színház ig.-ja. 1871-től a Figyelő, 1875- től az Otthon, 1876-ban a Regélő, 1877 – 78 között a Petőfi Társaság Lapja, 1879 – 85-ben a Koszorú szerk.-je volt. Ezekben és más korabeli lapokban a polgári haladás igényét tükröző nagyszámú cikke jelent meg. Endrődi Sándorral együtt szerk. a Petőfi Albumot. Különösen jelentősek képzőművészeti tanulmányai. Képzőművészeti kritikáit részben Scriptor és Turul álnéven írta. – F. m. Csokonai életrajza (Debrecen, 1869); A két Kisfaludy (Bp., 1876); Tóth Kálmán életrajza (Pozsony, 1885); A könyv régen és most (Bp., 1888); Magyar művészek (I – II., Bp., 1887 – 89); A magyar művészet századunkban (Bp., 1890); Petőfiné Szendrey Júlia (Bp., 1891); Izsó Miklós élete és munkái (Bp., 1897); Markó Károly és a tájfestészet (Bp., 1898); Jankó János élete és munkái (Bp., 1899); Száz év a magyar művészet történetéből, 1800 – 1900 (Bp., 1901). – Irod. Mikszáth Kálmán: Sz. T. (Bpesti Napilap, 1877: nov. 25.); Magyar István: Sz. T. (Bp., 1934.)